**ชุด เครื่องชงกาแฟ + เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

Rancilio

 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Silvia V6 + เครื่องบด Cunill Space
  47,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Rancilio Kryo 65ST
  115,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Rancilio Kryo 65OD
  125,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Cunill Space
  108,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR SB + เครื่องบด Rancilio Kyro 65ST
  128,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR SB + เครื่องบด Rancilio Kyro 65OD
  138,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR SB + เครื่องบด Cunill Space
  118,000.00 ฿

Nuova

 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Oscar II (Direct & Container) + เครื่องบด Cunill Space
  55,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Oscar II (Direct & Container) + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron Grinder
  57,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Musica Container Black + เครื่องบด Cunill Space
  75,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Appia Life compact + เครื่องบด Cunill Space
  110,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Appia Life Compact 2 GR + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron Grinder
  112,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Appia Life Compact + เครื่องบด Nuova MDXS Manual Grinder
  117,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Appia Life Compact + เครื่องบด Nuova MDX
  115,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Appia Life Compact + เครื่องบด Nuova MDX OD
  120,000.00 ฿

Saeco

 • เครื่องชงกาแฟ Saeco Perfetta 2GR BLK + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron
  99,000.00 ฿

Casadio

 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Cunill Space
  110,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron Grinder
  112,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Casadio Enea Automatic
  120,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Casadio Enea On Demand
  125,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A3 Tall + เครื่องบด Cunill Space
  135,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A3 Tall + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron Grinder
  137,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A3 Tall + เครื่องบด Casadio Enea Automatic
  145,000.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A3 Tall + เครื่องบด Casadio Enea On Demand
  150,000.00 ฿

Gaggia Milano

 • เครื่องชงกาแฟ Gaggia La Decisa 2 GR + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron
  129,500.00 ฿