เมล็ดกาแฟ/Coffee Beans

ARABICA 100%

 • The Green 250g
  160.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Arabica 100% Medium Dark 500g
  267.50 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Arabica 100% Dark 500g.
  267.50 ฿
 • เมล็ดกาแฟคั่ว ดอยช้าง 500g
  300.00 ฿

ROBUSTA

 • เมล็ดกาแฟ Espresso P 500g.
  150.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Espresso B 500g.
  150.00 ฿

ARABICA+ROBUSTA

 • Es Yellow 250g
  150.00 ฿
 • Es Red 250g
  120.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Espresso Exclusive 500g.
  210.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Espresso DT 500g.
  260.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Espresso PM 500g.
  260.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Espresso One 500g.
  200.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Espresso Bar 500g.
  160.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ Espresso 500g.
  170.00 ฿